Edaboard.com

Diễn đàn VI => Lưu trữ => Topic started by: piut on December 11, 2011, 11:41:34 AM

Title: DS1620 Cảm biến nhiệt độ và cổng song song
Post by: piut on December 11, 2011, 11:41:34 AM
DS1620 là một cảm biến nhiệt độ rất lớn từ dallas bán. nó sẽ gửi các dữ liệu của nó song song, để lại cổng nối tiếp của vi miễn phí cho các công cụ khác.
Title: DS1620 Cảm biến nhiệt độ và cổng song song
Post by: banjo on December 11, 2011, 11:41:36 AM
Đây là hai dây chip giao diện nối tiếp. Nó không đòi hỏi một UART, do đó, cổng UART của các micro có sẵn. Tuy nhiên, dữ liệu nhiệt độ của nó được trình bày một chút tại một thời gian cho mỗi xung đồng hồ. Có lẽ bạn đang nghĩ đến việc một số phần khác?
Title: Re: DS1620 Cảm biến nhiệt độ và cổng song song
Post by: daohuytien on February 19, 2013, 02:14:07 PM
Đây là hai dây chip giao diện nối tiếp. Nó không đòi hỏi một UART, do đó, cổng UART của các micro có sẵn. Tuy nhiên, dữ liệu nhiệt độ của nó được trình bày một chút tại một thời gian cho mỗi xung đồng hồ. Có lẽ bạn đang nghĩ đến việc một số phần khác?
con ds1620 này mua ở đâu hả pác trên Hà Nội