Author Topic: electrical outlet and electrical lamp connection  (Read 8079 times)

erlfive raterta

  • Guest
electrical outlet and electrical lamp connection
« on: July 04, 2011, 03:05:53 AM »
ang ginawa kong koneksyon ng aming ilaw ay isinabay ko sa outlet na dalawan outlet at may kasamang switch ng ilaw.     ang problema nag kurap kurap ang mga ilaw.
ang kable ko ginamit ay 12 para sa ilaw. at 18watts ang ilaw

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71