Author Topic: Pulsteller / IC krets  (Read 6808 times)

Vidar

  • Guest
Pulsteller / IC krets
« on: October 24, 2010, 09:26:28 PM »
Hei ;)

Jeg er holder på med et lite prosjekt og i den forbindelse trenger jeg litt "elektronikk" assistanse .
Det hele går ut på å måle et væskeforbruk , der jeg bruker en flowsensorer som gir meg pulser til et instrument .

Problemstillingen er at en del av væsken går i retur , dvs at ikke alt blir forbrukt , til "returen" bruker jeg også en flowsensor og instrument tilsvarende d.o
Så for å kunne lese av faktisk forbruk må jeg trekke fra resultatet til returen .
Til eksempel:
Forbruk viser 35 pulser , returen viser 15 , da vet jeg faktisk forbruk er 20 .
I tilegg har jeg regnet og målt med litermål og stoppeklokke for å finne ut væskeforbruk i Liter/time som gir meg en faktor på 0.930
Så visst jeg ganger dette med faktoren får jeg antall liter pr.time .

Så kommer spørsmålet mitt ????   Finnes det ikke en IC krets som kan hjelpe meg med utregningen , som leser begge pulssensorene og trekker den ene fra den andre og itilegg scalerer utgangen , slik at jeg kan lese av Liter/time på et instrument.                       

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71