Author Topic: thuộc tính là gì  (Read 4117 times)

lcs81

  • Guest
thuộc tính là gì
« on: December 30, 2003, 02:13:10 AM »
Bất kỳ ai biết làm thế nào để sử dụng thuộc tính cho các con chip vi điều khiển của các?


bước v

  • Guest
thuộc tính là gì
« Reply #1 on: December 30, 2003, 02:13:10 AM »
bạn có ý nghĩa gì bởi thuộc tính?Bởi vì biên dịch, chạy tất cả cũng giống như điều khiển khác.Tôi nghĩ rằng có thể là bạn đang sử dụng IDE.Sau đó, pls.xây dựng chi tiết về vấn đề của bạn.


vũ lan

  • Guest
Re: thuộc tính là gì
« Reply #2 on: January 13, 2013, 04:57:36 PM »
tìm sao k có  :(

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71