Author Topic: Hspice mô phỏng  (Read 1301 times)

vilas_nakade

 • Guest
Hspice mô phỏng
« on: July 13, 2005, 02:49:22 PM »
HI bạn bè,

Tôi mới bắt đầu cho tín hiệu tương tự thiết kế.Tôi muốn làm việc trên các thiết kế mạch CMOS.Ông có thể cho tôi biết bất kỳ cuốn sách đó cho biết chi tiết của thiết kế mạch CMOS sử dụng hspice.Tôi có Hspice hướng dẫn sử dụng và công cụ để làm việc trên.Nó sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể chia sẻ các mạch cơ bản, chi tiết kỹ thuật thiết kế và các khía cạnh thiết kế.

bạn có thể tiếp cận tôi trên vpnakade (at) gmail.com

Kính trọng
Vilas


zhxwind

 • Guest
Hspice mô phỏng
« Reply #1 on: July 13, 2005, 02:49:22 PM »
bạn có thể tìm thấy những gì bạn cần trong
http://users.ece.gatech.edu/rincon-mora/classes/ece4430/ece4430.htm


nuiscet

 • Guest
Hspice mô phỏng
« Reply #2 on: July 13, 2005, 02:49:22 PM »
Hspice hướng dẫn sử dụng là nguyên liệu tốt nhất và là đủ, tôi nghĩ rằng.


engrvip

 • Guest
Hspice mô phỏng
« Reply #3 on: July 13, 2005, 02:49:22 PM »
tôi cũng nghĩ rằng hướng dẫn sử dụng HSPICE là nhiều rồi, đủ để tìm hiểu SPICE.chỉ mất desingns nhỏ và thực hiện


hubert008

 • Guest
Hspice mô phỏng
« Reply #4 on: July 13, 2005, 02:49:22 PM »
Vâng, các hướng dẫn sử dụng gia vị là đủ.


jerryzhao

 • Guest
Hspice mô phỏng
« Reply #5 on: July 13, 2005, 02:49:22 PM »
Trước tiên, bạn phải biết những kiến thức cơ bản tương tự.sau đó đọc hướng dẫn sử dụng gia vị.


hr_rezaee

 • Guest
Hspice mô phỏng
« Reply #6 on: July 13, 2005, 02:49:22 PM »
Hi
có nhiều hướng dẫn về hspice trong trang web.
Liên quan


vilas_nakade

 • Guest
Hspice mô phỏng
« Reply #7 on: July 13, 2005, 02:49:22 PM »
Cảm ơn rất nhiều cho ...... thông tin như tôi nói tôi cần một số tài liệu tham khảo hướng dẫn sử dụng để bắt đầu thiết kế tham khảo cho bởi "zhxwind".Tôi có hướng dẫn sử dụng gia vị với tôi.


kient81

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Hspice mô phỏng
« Reply #8 on: March 16, 2016, 01:56:57 PM »
Ai có tài liệu hướng dẫn mô phỏng mạch IC tương tự dùng  HSPICE vX-2005.09 không ? đang cần quá
3605

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71