Author Topic: 1 IC cho 3 giai đoạn kiểm soát hoặc mạch điều khiển động cơ  (Read 843 times)

iberia

  • Guest
Tôi cần 1 IC để điều khiển 3 pha hoặc mạch điều khiển động cơ (3 giai đoạn) mềm START / STOP Iberia Trân trọng

jkkong

  • Guest
Có thể .... Motorola MC33395FS driver 3Pha về

laza

  • Guest
IR2130 và IR2131 từ IR http:// www.irf.com

marie65

  • Guest
Cách dễ dàng để sử dụng MC3PHAC từ Motorola (~ 10 $) + IR2233 từ IRF (~ 25 $)

lebrit

  • Guest
Tôi đang tìm kiếm thay thế của IR1110. Kiểm soát vi mạch 3 pha nửa SCR cầu cho DC quy định và bắt đầu mềm. Nó đã được ngưng IR.

Lcd

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
Xin cho biet o viet nam co noi nao ban ic ir 2130s khong? Cam on