Author Topic: PURE SINE WAVE INVERTER sử dụng ir2110  (Read 6803 times)

rushipatel007@ymail.com

  • Guest
PURE SINE WAVE INVERTER sử dụng ir2110
« Reply #50 on: March 27, 2011, 04:11:01 PM »
Quote
mạch của bạn không hiển thị bất kỳ điện áp cung cấp. Trên trang web khác mà bạn cho biết MOSFETs có 170 VDC cung cấp. 170V là đỉnh điểm của 120VAC. Vì vậy, nếu bạn muốn đầu ra 240VAC sau đó ăn MOSFETs từ 340 VDC. Tôi không biết nếu MOSFETs của bạn sẽ làm việc từ 340VDC
nếu tôi sử dụng bộ chuyển đổi DC-DC để tạo ra 340v dc fro 12v sau đó bao nhiêu hiện tại nó sẽ chảy và bao nhiêu của tôi hiện có để thực hiện chuyển đổi.?? plz trả lời

Audioguru

  • Guest
PURE SINE WAVE INVERTER sử dụng ir2110
« Reply #51 on: March 27, 2011, 04:11:02 PM »
Quote
nếu tôi sử dụng bộ chuyển đổi DC-DC để tạo ra 340v dc fro 12v sau đó bao nhiêu hiện tại nó sẽ chảy và bao nhiêu của tôi hiện có để làm cho chuyển đổi?? plz trả lời
Các 340VDC phải sản xuất cùng một lượng điện (cộng thêm hơn một chút làm cho nhiệt) (P) như tải sử dụng. Sử dụng số học đơn giản (P/12V) để tính toán hiện tại 12V.

vvb_nd

  • Guest
Re: PURE SINE WAVE INVERTER sử dụng ir2110
« Reply #52 on: April 26, 2011, 07:32:44 AM »
Cái này tôi thấy giống như trong inverter Apollo 1000VA

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71