Author Topic: i cần 74hc595 của VHDL?  (Read 725 times)

zk543g

  • Guest
i cần 74hc595 của VHDL?
« on: September 28, 2008, 08:26:27 AM »
chào

i cần nguồn VHDL?


bobcat1

  • Guest
i cần 74hc595 của VHDL?
« Reply #1 on: September 28, 2008, 08:26:27 AM »
VHD595 - bao gồm


ngobung

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
Re: i cần 74hc595 của VHDL?
« Reply #2 on: March 04, 2013, 06:18:42 AM »
bạn có code ah.ban share được không ..