Author Topic: i cần 74hc595 của VHDL?  (Read 1054 times)

zk543g

  • Guest
i cần 74hc595 của VHDL?
« on: September 28, 2008, 08:26:27 AM »
chào

i cần nguồn VHDL?


bobcat1

  • Guest
i cần 74hc595 của VHDL?
« Reply #1 on: September 28, 2008, 08:26:27 AM »
VHD595 - bao gồm


ngobung

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
Re: i cần 74hc595 của VHDL?
« Reply #2 on: March 04, 2013, 06:18:42 AM »
bạn có code ah.ban share được không ..

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71