Author Topic: enkel  (Read 524 times)

Graziu

 • Guest
enkel
« on: November 06, 2010, 08:23:52 PM »
Hej ..  Jeg har et problem med telefonen prik kommunikation via RS232.  
overhørte trafik ved tilslutning til telefonen ved hjælp af HyperTerminal ..  
Men resultatet er meget forskellig fra den, der fremkommer ved mig ...  ; |  

vidst, at modem (telefon) kommunikerer via AT kommandoer.  
betyder sender eksempel:  

AT  

udskiftes  

OK  

og begynder problemet ..  , /  
Jeg har indtryk af, at den sender AT tegn helt anden måde end at sende en HyperTerminal ..  

ps.  programmeret i C Builder.  men nok til at hjælpe mig wc, c , Pascal, osv..  

kode fra bogen (sende)  

 Kode:

//------------------------------------------------ ---------------------------

# Medtag <vcl.h>
Stdio.h
# Pragma hdrstop

# Pragma pakke (smart_init)
# Pragma ressource "*. DFM"

# Include "Unit1.h"
//------------------------------------------------ ---------------------------
# Pragma pakke (smart_init)
# Pragma ressource "*. DFM"
TForm1 * Form1;

HÅNDTAG hCommDev / / Port ID
LpFileName LPCTSTR, / / holder navnet på den havn
DCB DCB, / / struktur på den serielle port kontrol

int __fastcall TForm1:: Close_Comm (håndtag hCommDev)
{
CloseHandle (hCommDev);
returnere sandt;
}

//------------------------------------------------ ---------------------------
__fastcall TForm1: TForm1 (TComponent * Ejer)
: TForm (Ejer)
{
}
//------------------------------------------------ ---------------------------

void __fastcall TForm1:: Button5click (TObject * Sender)
{
Close_Comm (hCommDev);
Ansøgning-> Afslut ();

}
//------------------------------------------------ ---------------------------
void __fastcall TForm1:: Button4click (TObject * Sender)
{

lpFileName = "COM3";

hCommDev = CreateFile (lpFileName, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (hCommDev! = INVALID_HANDLE_VALUE) / / kontrollere, om porten er
/ / Åben ordentligt
{
dcb.DCBlength = sizeof (DCB);
GetCommState (hCommDev, & DCB);

dcb.BaudRate = CBR_19200;

dcb.Parity = ODDPARITY / / sæt paritet
dcb.StopBits = ONESTOPBIT / / stop bits
dcb.ByteSize = 7, / / databit

/ / Flag-sample-indstillinger kontrol-DCB
dcb.fParity = TRUE / / paritetskontrol
dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;

dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;

dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;
dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;
dcb.fDsrSensitivity = FALSE;
dcb.fAbortOnError = FALSE;
dcb.fOutX = FALSE;
dcb.fInX = FALSE;
dcb.fErrorChar = FALSE;
dcb.fNull = FALSE;

SetCommState (hCommDev, & DCB);

}
andet
{
kontakten ((int) hCommDev)
{
IE_BADID sag:
MessageBox (NULL, "Ugyldigt havn navn eller port er"
". Aktiv", "Error", MB_OK);
break;
};
}

}
//------------------------------------------------ ---------------------------
void __fastcall TForm1:: Button1Click (TObject * Sender)
{
if (hCommDev> 0)
TransmitCommChar (hCommDev, »A«);
andet
MessageBox (NULL, "Port er ikke åbent for transmissionen."
"Fejl", MB_OK);

}
//------------------------------------------------ ---------------------------
void __fastcall TForm1:: Button2Click (TObject * Sender)
{
if (hCommDev> 0)
TransmitCommChar (hCommDev, 'T');
andet
MessageBox (NULL, "Port er ikke åbent for transmissionen."
"Fejl", MB_OK);

}
//------------------------------------------------ ---------------------------
void __fastcall TForm1:: Button3Click (TObject * Sender)
{
if (hCommDev> 0)
TransmitCommChar (hCommDev, char (13));
andet
MessageBox (NULL, "Port er ikke åbent for transmissionen."
"Fejl", MB_OK);

}
//------------------------------------------------ ---------------------------
void __fastcall TForm1:: Button6Click (TObject * Sender)
{
if (hCommDev> 0)
TransmitCommChar (hCommDev, char (10));
andet
MessageBox (NULL, "Port er ikke åbent for transmissionen."
"Fejl", MB_OK);
}
//------------------------------------------------ ---------------------------

 
unit.h føjes til biblioteket:  

# Medtag <Classes.hpp>  
# Medtag <Controls.hpp>  
# Medtag <StdCtrls.hpp>  
# Medtag <Forms.hpp>  
# Medtag <Buttons.hpp>  
# Medtag <ComCtrls.hpp>  
# Medtag <Dialogs.hpp>  
# Medtag <ExtCtrls.hpp>  

i afsnit private: int __fastcall TForm1:: Close_Comm (HÅNDTAG hCommDev);  
på denne måde sender brevet efter literce ..  
har også prøvet en hel ..  

 Kode:

# Definer cbOutQueue 64 / / output buffer størrelse
# Definer cbInQueue 64 / / input buffer størrelse

LPCTSTR query = "AT", / / Eksempel query
Buffer_O char [cbOutQueue], / / Buffer udgang
Buffer_I char [cbInQueue] / / input buffer
Number_Bytes_Read DWORD, / / Antal bytes, som Læs - antal bytes
/ / Læsning
HÅNDTAG hCommDev / / Port ID
LpFileName LPCTSTR, / / pointer til portnavn
DCB DCB, / / struktur på den serielle port kontrol
FdwEvtMask DWORD, / / information om den aktuelle tilstand transmission
Comsat Stat / yderligere oplysninger om ressourcer Port
DWORD Fejl / / repræsenterer den type af eventuelle fejl

 

 Kode:

int __fastcall Write_Comm (håndtag hCommDev, LPCVOID lpBuffer,
DWORD nNumberOfBytesToWrite)
{
NumberOfBytesWritten DWORD;

EscapeCommFunction (hCommDev, SETRTS);

if (WriteFile (hCommDev, lpBuffer,
nNumberOfBytesToWrite, & NumberOfBytesWritten, NULL)> 0)
{
WaitCommEvent (hCommDev, & fdwEvtMask, NULL);

EscapeCommFunction (hCommDev, CLRRTS);

returnere sandt;

}
andet
return false;
}
 

 Kode:

void __fastcall TForm1:: ConnectClick (TObject * Sender)
{

lpFileName = "COM3";
hCommDev = CreateFile (lpFileName, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (hCommDev! = INVALID_HANDLE_VALUE) / / check om porten er åben korrekt
{
SetupComm (hCommDev, cbInQueue, cbOutQueue);

dcb.DCBlength = sizeof (DCB), / / DCB strukturen i de nuværende størrelser
GetCommState (hCommDev, & DCB);
dcb.BaudRate = ATOL (("CBR_" Form1-> Speed-> Text). c_str ()) / / valg af hastighed

/ / - ------- Kommunikation parametre
dcb.Parity = NOPARITY / / sæt paritet
dcb.StopBits = ONESTOPBIT / / stop bits
dcb.ByteSize = 8 / / databit

/ / - Justering af kontrolprøven DCB ----
dcb.fParity = TRUE / / paritetskontrol
dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE / / DTR permanent
/ / Active
dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE / / RTS - staten
/ / Offline
dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;
dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;
dcb.fDsrSensitivity = FALSE;
dcb.fAbortOnError = FALSE;
dcb.fOutX = FALSE;
dcb.fInX = FALSE;
dcb.fErrorChar = FALSE;
dcb.fNull = FALSE;

SetCommState (hCommDev, & DCB);
GetCommMask (hCommDev, & fdwEvtMask);
SetCommMask (hCommDev, EV_TXEMPTY);

}
andet
{
kontakten ((int) hCommDev)
{
IE_BADID sag:
MessageBox (NULL, "Ugyldigt havn navn eller porten er aktiv.", "Error", MB_OK);
break;
};
}
/ / FILE * pstree / / pointer til fil
if (hCommDev> 0) / / re-check, hvis porten er åben
{
strcpy (Buffer_O, forespørgsel);
Write_Comm (hCommDev, Buffer_O, strlen (Buffer_O));
}
}
 

---------  
Kan nogen hjælpe?  indtil jeg begynde at spille med winapi, så ..  du bære over med os ..  med støtte også com ..  P bare printes ud 140 sider, og jeg er begyndt at læse ..  Men ..  Enhver hjælp vil være taknemmelig!  : D  

ingen af de ovennævnte version ikke virker desværre ..  ; |  

========  
edit  
========  

simpel tommelfingerregel, hvis nogen kan forklare mig hvad der er den paritet bit, stop bits, osv.?  :) Fordi jeg forstår dette medium og bruge det færdige setup:)  

Jeg kan tilføje, og programmet er at kommunikere med telefonen (com, usb, IrDA, bt) ..  Heldigvis er alle disse moduler installeret på August autiomatycznie porrcie COM:) og dens niveauer er tilgængelige.  

JIIIS

 • Guest
SetCommMask
« Reply #1 on: November 06, 2010, 08:23:53 PM »
En stor del af koden, jeg ønsker ikke at analysere), men poszukalbym program, som overvåger den COM-port du se præcis, hvad du skal sende dit program.  Jeg har ikke brugt nogen endnu, så svært for mig at anbefale konretny, men her har du to links:  

http://www.kmint21.com/serial-port-monitor - ser ud til at fri  
http://www.com-port-monitoring.com/portmonitor.html - prøveversion download  

Graziu

 • Guest
winapi RS232 terminal?
« Reply #2 on: November 06, 2010, 08:23:54 PM »
Jeg har lige lytte til, hvad mit program sender; |  

hyper terminal sender hvert bogstav, som om enheden afspejler det reflekterede ekko brev ..  Tryk på Enter efter char (13)  
indtaste og sende tegnet får svaret ..  
nemlig:  
anmodning: En  
anserw: En  

anmodning: T  
anserw T  

anmodning:.  
anserw:.  
anserw: .. OK ..  

men når mit program ..  bliver på forskellige måder:  

anmodning: AT.  

og det er nok;)  

Jeg bruger Free Serial Port Monitor ..  :)  
analysere ikke have meget i hvad:)  
Disse er klare eksempler på, at der i en lidt ændret eller eksempler, der allerede er på forum ..  ; |  

desværre ..  modem ikke reagerer på mit program, hvor hyperterminalowi: (  

/ / EDIT  

Han vendte om RTS ..  
pozmienialem har nogen bajerki og arbejder;]  
hmm ..  Nu rundt for at kombinere og klæde den på nogle nemme og sjovt for mig at fungere:)  

hvis nogen kender grunden det ikke virker?  

i..  måske længere, hvis nogen skriver på tavlen på en enkel måde at forklare mig, hvad er det RTS, etc?  

radekr

 • Guest
enkel
« Reply #3 on: November 06, 2010, 08:23:55 PM »
Grunden, i princippet, fandt han: Flow Control (flowkontrol) - den modtagende enhed styrer mængden af data, der sendes til ham.  De 232 er to "typer" flow kontrol:  
1.  hardware - ingen ekstra signal linjer RTS, CTS - læs om operationen 232,  
2.  Software XON, XOFF - sendt specifikt mærker på strækninger Rx / Tx  
3.  og ingen flow kontrol.  
Sandsynligvis telefonen kræver hardware flow kontrol, så du skal ikke fungere uden sin integration.  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #4 on: November 06, 2010, 08:23:56 PM »
hmm ..  allerede optaget i at læse et temmelig omfattende bog (i øvrigt taget fra dette forum: P)  

som om jeg havde nogen problemer endnu, vil jeg skrive her.  
(Jeg vil kun behandler spørgsmålet)  

Fyszo

 • Guest
enkel
« Reply #5 on: November 06, 2010, 08:23:57 PM »
Dag, næsten intet udstyr med hardware flow kontrol, alle mikrocontrollere som allerede omfatter Xon / Xoff-klar, og alle spare på kablerne.  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #6 on: November 06, 2010, 08:23:58 PM »
hmm ..  øjeblikket bruger jeg IrDA.  (Mine installeret på COM3)  
Men ...  
Send til havnen (telefonen) virker perfekt ..  
mens modtageren?  ansøgning vil hænge, du er nødt til at vente længe på baaardzo odp  
Jeg lagde mærke til aflyttet en masse "pakker" (?) Type NED FALSK ..  dvs som om læsning fejlede; |  
baaardzo nogle gange jeg vente længe, eller endog at vente på ODP hjælper ikke.  

HyperTerminal ikke sådanne problemer.  Jeg bemærkede dog, at hvis han oftere sætter DCB?  

Jeg kender ikke; |  
hjælp:)  

Connect:  
 Kode:
lpFileName = "COM3";
hCommDev = CreateFile (lpFileName, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (hCommDev! = INVALID_HANDLE_VALUE) / / check om porten er åben korrekt
{
SetupComm (hCommDev, cbInQueue, cbOutQueue);

dcb.DCBlength = sizeof (DCB), / / DCB strukturen i de nuværende størrelser
GetCommState (hCommDev, & DCB);
dcb.BaudRate = ATOL (("CBR_" Form1-> Speed-> Text). c_str ()) / / valg af hastighed

/ / - ------- Kommunikation parametre
dcb.Parity = NOPARITY / / sæt paritet
dcb.StopBits = ONESTOPBIT / / stop bits
dcb.ByteSize = 8 / / databit

/ / - Justering af kontrolprøven DCB ----
dcb.fParity = FALSE, / / paritetskontrol
dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_HANDSHAKE / / DTR permanent
/ / Active
dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE / / RTS - staten
/ / Active
dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;
dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;
dcb.fDsrSensitivity = FALSE;
dcb.fAbortOnError = FALSE;
dcb.fOutX = FALSE;
dcb.fInX = FALSE;
dcb.fErrorChar = FALSE;
dcb.fNull = FALSE;

SetCommState (hCommDev, & DCB);
/ / GetCommMask (hCommDev, & fdwEvtMask);
/ / SetCommMask (hCommDev, EV_TXEMPTY);

}
andet
{
kontakten ((int) hCommDev)
{
IE_BADID sag:
MessageBox (NULL, "Ugyldigt havn navn eller porten er aktiv.", "Error", MB_OK);
break;
};
}

 
(. HANDSHAKE. Ligegyldigt om jeg aktiverede eller håndtryk er den samme; | proowalem håndtryk til, at RTS og DTR - ingen ændring)  

denne sender: (taget fra nogen)  
 Kode:
int __fastcall TForm1:: WriteUart (unsigned char * buf, int len)
{
DwNumBytesWritten DWORD;
WriteFile (hCommDev / / Port håndtag
BUF, / / Pointer til de data, til at skrive
len, / / Antal bytes til at skrive
& DwNumBytesWritten, / / Pointer til de skriftlige antallet af bytes
NULL) / / Skal NULL
if (dwNumBytesWritten> 0)
tilbagevenden 1 / / Transmission dig succes
ellers return 0; / / Fejl Fremsendende?
}
 

og så svarede: (taget fra nogen)  
 Kode:
int __fastcall TForm1:: ReadUart (unsigned char * buf, int len)
{
BOOL RET;
unsigned long retlen;

RET = ReadFile (hCommDev, / / håndtag af filen til at læse
BUF, / / pointer til buffer, der modtager dato
len, / / antal byte til at læse
& Retlen, / / pointer til antallet af læse bytes
NULL / / pointer til struktur for data
);
if (retlen> 0) / / Hvis oplysningerne er
afkast (int) retlen / / returnerer længden

ellers return 0; / / ellers ingen data er blevet læst
}
 

fejlen ligger et eller andet sted på kvitteringen ..  , /  

global variabel: unsigned char EOL [] = {0x0D};  

eksempel:  

WriteUart ("AT", 2);  
WriteUart (EOL, 1);  

(Vil blive sendt til havnen)  

odp char [200];  
ReadUart (ODP, 20);  

(Og dette program bliver zwiecha) ..  

fra hvad jeg ser, programmet sender en forespørgsel og afventer et signal fra det svar ..  men ..  Svaret kommer lige efter slukket for programmet ..  nemlig:  

Jeg kører programmet  
Jeg indstille forbindelsen parametre  
Send kommandoer ved  
(Kommando er sendt)  

suspenderet programmet i august ..  eller b.dlugoo venter ..  

ud af programmet ..  
lytter til svaret pludselig kommer i havn OK  

AT  
OK  

; |  
måske nogen ved, hvad jeg gjorde forkert?  

Indsættes efter 4 [h] 22 [minutter]:  

Jeg opdagede, hvor / - ligger problemet ..  
Programmet altid ned, når du læser timeren ReadFile ..  det vil sige for eksempel hver 50ms, med gentagne læse og analysere de data, der blev givet.  ; |  

Indsættes efter 1 [h] 57 [minutter]:  

nogen ved hvorfor?  
og hvordan det skal gøres for programmet til at lytte til svaret fra havnen fra det øjeblik, hvor brugeren sender forespørgslen, indtil du få svar?  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #7 on: November 06, 2010, 08:23:59 PM »
hjælpe nogen:)  

Fyszo

 • Guest
enkel
« Reply #8 on: November 06, 2010, 08:24:00 PM »
Jeg foreslår du læser SetCommMask eventami og funktion, der giver dig mulighed for at indstille portdriveren vil skabe en begivenhed for os (WaitCommEvent).  
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363435 (VS.85). aspx  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #9 on: November 06, 2010, 08:24:01 PM »
derefter sætte det i en separat tråd?  eller i timer, der vil blive hele tiden til at lytte WaitCommEvent?  
Jeg ved ikke præcis, hvad der ville give det til mig.  
eller arbejde i løkken, og også for at forhindre fejlagtige drift ved modtagelse?  

willyvmm

 • Guest
enkel
« Reply #10 on: November 06, 2010, 08:24:02 PM »
Læs dette: http://forum.idg.pl/lofiversion/index.php/t42469.html  
Dette er, hvad sandheden om Delphi, men bruger den samme API, og er en dejlig opdeling af hvad til hvad.  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #11 on: November 06, 2010, 08:24:03 PM »
oo.  :) Det med Delphi ikke generer mig - jeg kender lidt ..  desuden ..  Objekt Pascal ligner BCB, p  
thx:) Jeg begynder at læse.  :)  

JML (TM)

 • Guest
enkel
« Reply #12 on: November 06, 2010, 08:24:04 PM »
Applet Jeg skrev engang, som herskede over telefonen Siemens ME45 [uploade billeder, synkronisering af tid, ændre indstillinger, etc].  Jeg kunne ikke se nogen steder hvilken model telefon du vil håndtere ...  Læs om, hvad indstillingerne for dataoverførsel udbytte med dig er:  

 Kode:
dcb.Parity = ODDPARITY / / sæt paritet
dcb.StopBits = ONESTOPBIT / / stop bits
dcb.ByteSize = 7, / / databit
 

og fra hvad jeg ved virker på de fleste telefoner:  

 Kode:
19200,8,1, NOPARITY
 

Hertil kommer, netværk kigge efter beskrivelsen af AT-kommandoer på det (er, at en masse).  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #13 on: November 06, 2010, 08:24:05 PM »
Jeg ønsker at styre SE-selskabet.  K700 og andre.  
Problemet er, at jeg har noparity, onebitstop, bytesize de 7 eller 8.  Jeg prøvede alle kombinationer ..  

Tilføjet til 1 [minutter]:  

AT-kommandoer ..  Jeg skrev et program P kun bruge ActiveXperts ComPort ..  Version 30dniowa p efter dette tidspunkt han ikke fæstner ..  fordi jeg ønskede at skrive dine egne funktioner, Gettin ..  , /  

JML (TM)

 • Guest
enkel
« Reply #14 on: November 06, 2010, 08:24:06 PM »
Og nej før, derfor at købe licenser til ActiveXperts ComPort?  Så du havde allerede kørt færdigt program ...  : D  

PS: Jeg har allerede Przeszukiwales elektrode?  : Roll:  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #15 on: November 06, 2010, 08:24:07 PM »
ja ..  og formentlig alle læst p  

købe?!  omg ..  Sork men jeg foretrækker at have disse "$ 120" eller euro i lommen, måske forståeligt p ..  

JML (TM)

 • Guest
enkel
« Reply #16 on: November 06, 2010, 08:24:08 PM »
Tja, faktisk, dette tilfælde langt bedre i skrive en selv: D  

Kig her [Uart.cpp og Uart.h]  
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=998946&highlight=ktorych szukales&sid=9f59610823dd05e9691015f111573298  

willyvmm

 • Guest
enkel
« Reply #17 on: November 06, 2010, 08:24:09 PM »
Hvordan gør jeg ikke noget imod jeg vil anbefale Delphi Lazarus klar komponenter til koma (gratis selvfølgelig)  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #18 on: November 06, 2010, 08:24:10 PM »
Delphi blander sig ikke, men de allerede har et program i C Builder ..  Så ..  Jeg har ikke meget lyst til at ændre koden temmelig blide (temmelig omfattende) på Delphi ..  og nogle omformere ikke har tillid til p  

og om disse komponenter vil operere under Builder?  : D  

har lige læst hæftet, og allerede ved hvad det er ligestilling og alt det andet:) Jeg gik igennem den teoretiske del af noget:) Nu tænker jeg:)  

Tilføjet efter 30 [sekunder]:  

ps.  Den uarpa, gennemgår vi det:) thx JML  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #19 on: November 06, 2010, 08:24:11 PM »
øjeblikket ikke har tid til at fordybe sig yderligere ..  men ..  i den nærmeste fremtid skal flytte med jobbet:)  
derefter smide det kodzik og løsning;]  

JML (TM)

 • Guest
enkel
« Reply #20 on: November 06, 2010, 08:24:12 PM »
: Arrow: Graziu: Jeg har lige færdig med at skrive et program til at opgradere firmwaren til min alarm GSM, der benytter bootloader og bare læser data fra 232 og gemmer dem i flash MCU.  Skrevet i ren WinAPI og tråde.  Selvfølgelig brugte biblioteket, som jeg befalede dig 8), og alt er cykling som det skal!  

winapi rs232 terminal?

PS.  Brug biblioteket UART eksempel:  
 Kode:
SetupUart ("COM1", 19200, 8, 1, NOPARITY);

ReadUart (UART_data, UART_BUFFER_SIZE);
WriteUart (UART_data, lstrlen (UART_data));
 

Og efter problemet!  : D  

Graziu

 • Guest
enkel
« Reply #21 on: November 06, 2010, 08:24:13 PM »
tak:) som jeg har øjeblikke, hvor jeg kan jeg tage for at arbejde: D  
ps.  kan forklare mere handlingsprogram?  ;>  

JML (TM)

 • Guest
enkel
« Reply #22 on: November 06, 2010, 08:24:14 PM »
At forklare driften af programmet?  : Cunning: Mit program generelt ikke har meget at gøre med din ...  Måske foruden, at også bruger en kommunikation via RS232 8).  Skriv hvad du vil have bedre osiognac.  Hvad der præcist er det program at gøre, og hvad du vil bruge det?  

larkow

 • Guest
enkel
« Reply #23 on: November 06, 2010, 08:24:15 PM »
Ikke nødvendigvis på emnet, men i starten, foreslår jeg:  

1.  rs praktiserende kommunikation via for eksempel emulator en com'ów com0com  
2.  testprogram, for eksempel, der handler på en almindelig modem, som i princippet fungerer  
3.  test tager med telefonen  

overgang i dit tilfælde direkte til trin 3, gør det virkelig slutningen ingen ved, hvor problemet er (blødt, telefon)  

madteus

 • Guest
enkel
« Reply #24 on: November 06, 2010, 08:24:16 PM »
Du skal have en lille opdatering dette emne, fordi jeg przykurzył:)  
Er der nogen vide, hvordan man kan læse ud af systemet gratis COM-porte?  

JML (TM)

 • Guest
enkel
« Reply #25 on: November 06, 2010, 08:24:17 PM »
 madteus skrev:
Er der nogen vide, hvordan man kan læse ud af systemet gratis COM-porte?
 

Du gør sløjfer 1 til 8, og blot forsøger at åbne en port på havnen, og hvis du har adgang til det er så lukke og føje til listen, og hvis du ikke har adgang til midler, at et andet program allerede bruger det ...  

simpelt?  : Boss:  

Szymon Tarnowski

 • Guest
enkel
« Reply #26 on: November 06, 2010, 08:24:18 PM »
 JML (TM) skrev:
Du gør sløjfer 1 til 8, og blot forsøger at åbne en port på havnen, og hvis du har adgang til det er så lukke og føje til listen, og hvis du ikke har adgang til midler, at et andet program allerede bruger det ...
 Hvad nu, hvis du installerer et sådant standard installerer BlueSolei 16 virtuelle porte?  Så han lægger en USB-RS232 adapter, og pludselig antallet er COM20.  Hvis der er noget, scan vi tallene 1 til 30 selv, fordi det kan være lidt overrasket.  
Det forekommer mig, at bruge den samme API, der er på udkig efter en HID enhed, f.eks som man kunne kigge efter en seriel port-enheder, jeg formoder, at den korrekte GUID enhed af denne type kunne findes en eller anden måde.  

JML (TM)

 • Guest
enkel
« Reply #27 on: November 06, 2010, 08:24:20 PM »
Simon dybest set du har ret, og Windows kan COM-porte nummereret fra 1 LPT 0,256, og kun en 0,3: D men loop vil være fra 1 eller fra en 0,8 titre. Xx i koden er ikke rigtig et problem med 8)  

Med venlig hilsen!  

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71