Author Topic: hỏi về máy chơi nhạc MP3 player trên kit DE2  (Read 2606 times)

lucnguyen

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
    • Email
hỏi về máy chơi nhạc MP3 player trên kit DE2
« on: November 02, 2016, 05:24:37 AM »
Cho mình hỏi ở đây có bạn nào đã từng làm máy chơi nhạc mp3 player trên kit DE2 sử dụng HDL chưa à.có thể hướng dẫn hoặc chia sẻ hoặc là bán lại cho mình với à

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71