Author Topic: help me  (Read 633 times)

khanh nguyen

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
    • Email
help me
« on: September 16, 2016, 11:29:10 AM »
chào tất cả mọi người!
mình đang làm làm khóa luận tốt nghiệp về ứng dụng kỹ thuật hổn loạn trong điều chế tín hiệu. Nhưng sự hiểu biết về kỹ thuật hổn loạn còn kém. Mong tất cả mọi người trong diễn đàn có tài liệu hay hiểu biết về "kỹ thuật hổn loạn" có thể share giúp mình với.
cảm ơn!
mail: docthanvuive291994@gmail.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71