Author Topic: help me các pro vào giúp với  (Read 1268 times)

tuantute

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
help me các pro vào giúp với
« on: May 10, 2015, 06:36:26 PM »
câu 1. Cho đa thức nhị phân G={2Dh}. Thông tin nguồn I=7E1. Hãy mã hóa bít gửi đi D theo nguyên tắc CRC.
Câu 2. Dùng phương pháp mã hóa manchester mã hóa dãy số sau: 2EA
Câu 3. Sử dụng nguyên tắc kiểm tra bít chẵn lẻ theo parity chẵn để xây dưng thông tin kiểm tra bit chẵn lẻ hai chiều với 8 bit dữ liệu : C52DCAD
Câu 4. Xây dựng biểu đồ thời gian sử dụng chuẩn không đồng bộ 12C để truyền thông tin sau : (199)10 tới Slave có địa chỉ: ADh

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71