Author Topic: Hỏi . BDI2000 High-Speed BDM/JTAG Debug Interface.  (Read 659 times)

ptaquan

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
    • Email
Hỏi . BDI2000 High-Speed BDM/JTAG Debug Interface.
« on: March 29, 2015, 10:13:52 AM »
Lục kho thấy cái này không biết bán được không , hoặc dùm để làm gì?

. BDI2000 High-Speed BDM/JTAG Debug Interface.

Search thấy nó của website abatron.ch

Thank anh em
0908.55.4848