Author Topic: mach digital volume sử dụng nút nhấn  (Read 863 times)

thanhhuynhute

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
    • Email
mach digital volume sử dụng nút nhấn
« on: March 26, 2015, 03:08:26 PM »
có ai biết mạch này sử dụng IC gì,nguyên lý hoạt động làm sao không ạ. Thanks!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71