Author Topic: VHDL kullanarak kayıt Shift  (Read 276 times)

danesh

  • Guest
VHDL kullanarak kayıt Shift
« on: January 22, 2013, 03:10:54 PM »
hi guys, VHDL im newbie. i dataflow modelinde sol kaydıran yazmacın yazmak atama var. burada ben dataflow model değiştirmek gerekiyor kodu tht: ------------------------------------ std_logic yılında; tr: std_logic in; w: std_logic içinde; ldsh std_logic_vector (0 downto 7): ---- library IEEE; kullanımı ieee.std_logic_1164.all;; kullanımı ieee.std_logic_unsigned.all varlık shift_register portu (d ; clk: std_logic içinde; rst: in std_logic; q: tampon std_logic_vector (0 downto 7)); sonunda shift_register; shift_register mimarisi kayma başlar (clk, rst) sürecini başlatmak olduğunu rst if = 'sonra q'0 '0') ; elsif (clk'event ve clk = '1 ') sonra eğer tr = '1' sonra eğer ldsh = '1 'ardından d (0)

mmarco76

  • Guest
VHDL kullanarak kayıt Shift
« Reply #1 on: January 22, 2013, 03:10:56 PM »
Senin yolunu başarısız olduğunu. VHDL, size döngü kullanmaya gerek yok! İşte çözüm: ibrary ieee; ieee.std_logic_1164.all kullanmak; kullanımı ieee.std_logic_unsigned.all; varlık shift_register (clk noktası şudur:; rst std_logic in: std_logic in d: std_logic_vector (0 downto 7); ldsh: std_logic içinde ; - Yük paralel tr: std_logic içinde; w: std_logic içinde; q: tampon std_logic_vector (0 downto 7)); sonunda shift_register; shift_register mimari değişim sinyali int_reg şudur: std_logic_vector (0 downto 7); begin q?

karikalan_t79

  • Guest
VHDL kullanarak kayıt Shift
« Reply #2 on: January 22, 2013, 03:10:58 PM »
library IEEE; ieee.std_logic_1164.all kullanmak; varlık basic_shift_register (NUM_STAGES: Doğal: = 64) genel olduğu; portu (clk: std_logic içinde; enable: std_logic içinde; sr_in: std_logic içinde; sr_out: std_logic üzerinden); sonunda varlık; mimarisi basic_shift_register arasında rtl olan - vardiya tipi sr_length kayıt için bir dizi türü oluşturun std_logic arasında ((NUM_STAGES-1) 0 downto) dizidir; - kaydıran yazmaç sinyal sinyal sr: Declare sr_length; süreç (clk) eğer başlamak başlar ( rising_edge (clk)) daha sonra ise -;) 1 downto ('= '1 izin) sonra Shift tek aşamalı veri son aşamaya gelen verileri (NUM_STAGES-1 (sr kaybolur)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71