Author Topic: LPC2148 & USB komunikasyon  (Read 863 times)

supi

  • Guest
LPC2148 & USB komunikasyon
« on: December 11, 2012, 11:45:34 AM »
Gusto kong bumuo ng mass storage device gamit LPC2148.I ako lang nagre-refer na code mula sa Keil para USBMem. Ang aking problema ay - nakukuha ko Get_descriptor utos mula sa PC na kong tumugon sa device tagapaglarawan. Sa pagtanggap ng ika-8 byte ito ay bumubuo ng I-reset. Pagkatapos nakukuha ko Set_address utos. Sa tugon dito, ko Ipatupad Itakda ang Address utos sa protocol engine. Pagkatapos muli nakukuha ko utos ng Get_descriptor (Dapat itong aktwal index patlang ng 18 ngunit natanggap ko ang 64). Muli makalipas ang ika-8 byte ito ay bumubuo ng I-reset at muling nagbibigay Set_address utos sa halip na Get_descriptor utos para sa Configuration tagapaglarawan. Ano ang problema?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71