Author Topic: Как да се изчисли Ts, Th, Tclk, TPD  (Read 1326 times)

phutanesv

  • Guest
Как да се изчисли Ts, Th, Tclk, TPD
« on: December 11, 2012, 11:19:24 AM »
Уважаеми пич, помислете за блока и за тях са подредени като -------> combo1 ------> R1 --------> combo2 ---------> R2 --------> Как да се изчисли Ts, Th, Tclk, TPD комбо блок CL1 която е TPD = 3, TCD = 1 Регистрация R1 TPD = 2, TCD = 1, Цв = 3, Th = 2 Combo блок CL2 TPD = 5, TCD = 1 Регистрация R2 TPD = 8, TCD = 2, Цв = 4 Phutane

ubna

  • Guest
Как да се изчисли Ts, Th, Tclk, TPD
« Reply #1 on: December 11, 2012, 11:19:25 AM »
Вие не може да изчисли Ts и Th. те са Конст. за флип флоп ..

phutanesv

  • Guest
Как да се изчисли Ts, Th, Tclk, TPD
« Reply #2 on: December 11, 2012, 11:19:26 AM »
Уважаеми пич ubna За блок, време ти задържане се изчислява като 2 Ts = 6 TCD = 2 TPD = 8 tclk = 11 Как това се phutane

megastar007

  • Guest
Как да се изчисли Ts, Th, Tclk, TPD
« Reply #3 on: December 11, 2012, 11:19:28 AM »
Tclk> = TPD (reg1) + TPD (гребен logic2) + TS (reg2) = 2 5 4 = 11 Цу = TPD (comb1) + Ts (reg1) = 3 +3 = 6 Th = TCD (comb1) + на Th (reg1) = 1 +1 = 2 [размер = 2] [цвят = # 999999] Добавено след 3 минути: [/ цветен] [/ големина] TPD е същата като TPD на reg2

phutanesv

  • Guest
Как да се изчисли Ts, Th, Tclk, TPD
« Reply #4 on: December 11, 2012, 11:19:29 AM »
Уважаеми мега звезда, са дали отговор, глоба, но имам нужда от малко пояснение В случай на Tclk> = TPD reg1 + TPD (combo2) + Ts (reg2) = 2 5 4 = 11 В този случай CLK трябва да се разпространяват от R1 така TPD (reg1), след това го разпространяват гърло Combo2 Така че TPD (combo2) След време за настройка на Reg2 така TS (reg2) Моят въпрос е ш е ф разгледа Т на Reg1 да Reg2 страна, той е подобен, тъй като CLK посадъчен в Reg2, 2) При изчисляване на Th сте счита за TCD combo1 + Th reg1 = 1 +2 = 3 Аз не разбирам, Моля да ми помогне [размер = 2] [цвят = # 999999] Added след 16 минути: [/ цветен] [/ големина] Уважаеми мега звезда, Вие дадоха отговор, добре, но имам нужда от малко пояснение В случай на Tclk> = TPD reg1 + TPD (combo2) + TS (reg2) = 2 +5 +4 = 11 този случай CLK трябва да се разпространяват от R1 така TPD (reg1) след това го разпространяват гърло Combo2 Така че TPD (combo2) След време за настройка на Reg2 така TS (reg2) Моят въпрос е ш е ф разгледа Т на Reg1, той е подобен на посадъчен в Reg2 reg2 страна, тъй като CLK, 2) При изчисляване на Th сте счита за TCD combo1 + Th reg1 = 1 +2 = 3 Аз не разбирам, Моля да ми помогне

megastar007

  • Guest
Как да се изчисли Ts, Th, Tclk, TPD
« Reply #5 on: December 11, 2012, 11:19:31 AM »
За първия въпрос, не смятах Ts на REg1 bcos пътя на данните започва от CLK-р на Reg1 (за FF, началната точка е CLK щифт и крайна точка е D ПИН). В anotherway инсталатора проверява винаги в Capture FF, но с Launch FF. Например, път -> comb1 -> reg1, ф shud считат Ts на reg1 bcos reg1 caputring FF. Трябва да Calc ИЗИСКВАНИТЕ време в три пътеки (т.е. въвеждане до reg1, от reg1 да reg2 и re2 към изхода). Максималната valus се взема часовника период. Що се отнася до втория въпрос, TCD на comb1 + TCD на Reg1> = Thold на Reg1. с това уравнение 1 +1> = ТКП на FF1. Надявам се, че сега го.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71