Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Dragas

Pages: [1]
1
TTI2301C002:
Napięcia: 2x 16V, 2x 10.5V, 2x 1.1V, 23.5V, 13V
Uzwojenie wtórne: 1mm
Rdzeń EI78
szerokość kolumny 27mm
grubość pakietu 80mm

Ale moc określam na 250VA.

Tutaj są programy i wzory: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic157892.html

4
Điện tử / Re: minh moi hoc lap trinh cho ATmega 8
« on: August 17, 2010, 04:39:19 PM »
Usic google, gõ khóa học basscom

5
Điện tử / Re: solenoid tỷ lệ
« on: August 17, 2010, 04:36:37 PM »
Sử dụng cảm biến hall và vi điều khiển, ví dụ ATMEGA 16

6
อิเล็กทรอนิกส์ / Re: Thermal sensor
« on: August 17, 2010, 04:33:45 PM »
LM35

7
Digital voltmetrs ir ierīce, kas parāda spriedzi. Tā skala ir no kuriem izvēlēties: 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V un dažreiz 2kV. Pašreizējā spriegums ir redzams uz ciparu displeja.

9
电子 / Re: 请问在论坛多长时间可以下载附件
« on: August 17, 2010, 04:09:00 PM »
只要用户或管理员不删除的文件

10
Elektronik / Re:ketahanan kabel
« on: August 17, 2010, 04:05:01 PM »
Sulit untuk mengatakan. Tergantung pada apa yang akan ketegangan.

11
De flesta använder en MOSFET, som har en liten Rds.

12
Elektronika / Re: Regulátor otáček pomocí potenciometru.
« on: August 17, 2010, 03:54:20 PM »
Budete potřebovat MOSFET a potenciometr. Níže uvedené schéma:

13
Electronics / Re: unitra transformer
« on: August 17, 2010, 03:38:54 PM »
Hello
You should connect 2x 120V together, and connect it to the power.

Pages: [1]