Edaboard.com

Forum TL => อิเล็กทรอนิกส์ => Topic started by: cartaldren1 on March 01, 2011, 08:26:59 PM

Title: Sawtooth Signal generartor
Post by: cartaldren1 on March 01, 2011, 08:26:59 PM
Ako ay gumagawa ng Sawtooth signal generator, gumagamit aq ng diode connected mos para maging Vhigh at Vlow ng aking circuit. Sa simula, ngtry ako ng ideal na mga Vhigh at Vlow gamit ang Vpulse, nakakuha aq ng sawtooth signal, ngunit ng gamitin ko na ang diode connected mos ay hindi na ako makakuha ng sawtooth signal. Anu dapat?
PS. see attachment