Edaboard.com

Diễn đàn VI => Điện tử => Topic started by: lucnguyen on November 02, 2016, 05:24:37 AM

Title: hỏi về máy chơi nhạc MP3 player trên kit DE2
Post by: lucnguyen on November 02, 2016, 05:24:37 AM
Cho mình hỏi ở đây có bạn nào đã từng làm máy chơi nhạc mp3 player trên kit DE2 sử dụng HDL chưa à.có thể hướng dẫn hoặc chia sẻ hoặc là bán lại cho mình với à