Edaboard.com

Diễn đàn VI => Điện tử => Topic started by: mùa đông băng giá on November 12, 2015, 02:13:20 PM

Title: xin trợ giúp
Post by: mùa đông băng giá on November 12, 2015, 02:13:20 PM
m.n cho e hỏi 4 mạch ứng dụng tiêu biểu của ADC và DAC trong thực tế là gì vậy ạ