Edaboard.com

Diễn đàn VI => Điện tử => Topic started by: ptaquan on March 29, 2015, 10:13:52 AM

Title: Hỏi . BDI2000 High-Speed BDM/JTAG Debug Interface.
Post by: ptaquan on March 29, 2015, 10:13:52 AM
Lục kho thấy cái này không biết bán được không , hoặc dùm để làm gì?

. BDI2000 High-Speed BDM/JTAG Debug Interface.

Search thấy nó của website abatron.ch

Thank anh em
0908.55.4848