Edaboard.com

פורומים IW => ארכיון => Topic started by: nipunamr on December 05, 2012, 10:52:26 AM

Title: שגיאה בHFSS - דור Mesh נכשל
Post by: nipunamr on December 05, 2012, 10:52:26 AM
אין כל אחד מכם יודע למה אני מקבל את שגיאת follwing? [שגיאה] דור Mesh נכשל. פרטים ספציפיים ניתן למצוא ב> ניתוח דגם Modeler> ניתוח הצג Dialog> Mesh הסימולציה האחרון. (10:51 19 מאי 2008) [שגיאה] סימולציה השלימה עם שגיאת ביצוע בשרת: מחשב מקומי. (10:51 19 מאי 2008), כאשר אני מאמת אני לא מקבל שום אזהרה אולם כאשר אני מפעיל אני מקבל את השגיאה לעיל. תודה
Title: שגיאה בHFSS - דור Mesh נכשל
Post by: Azulykit on December 05, 2012, 10:52:27 AM
יש כנראה משהו לא בסדר עם המודל שלך. אני מדי פעם יש "קבוע" זה סוג של בעיה על ידי שרטוט המודל (מהתחלה). לאמת לא תמיד לתפוס את כל הבעיות. אם המודל לא מסובך מדי, שעשוי להיות פתרון הקל ביותר. טכניקה נוספת היא לבחון בזהירות את המודל בהגדלה גבוהה כדי לראות אם יש קוצים או קצוות תועים שאינם שייך.
Title: שגיאה בHFSS - דור Mesh נכשל
Post by: akedar on December 05, 2012, 10:52:29 AM
דור הרשת אינו אומר כמה אזורים חופפים הם שם שאינם מוגדרים כראוי וזה מוביל לרשת אינה נוצרו או שאתה לבדוק את שכבות עיצוב או לשרטט מחדש את זה
Title: שגיאה בHFSS - דור Mesh נכשל
Post by: pankajdudulwar on December 05, 2012, 10:52:30 AM
אנא ודא אורך הרשת המרבית שנתת ראוי אחרת השגיאה הזו להתרחש. גם כakedar אומר האזור עלול להיות חופף. בדקו את הפינות ואת ההצטלבות של המודלים שלך.
Title: שגיאה בHFSS - דור Mesh נכשל
Post by: james cook on December 05, 2012, 10:52:31 AM
אתה probabely מצטלב 2 מוט יחד, ודא שאין לך הכנסת קצוות זעירים.